[ Ngày tạo: 08/06/2017 ]

Số ký hiệu

Ngày ban hành 

 Trích yếu

 68/QĐ-SXD  07/6/2017 Thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2017 
 114/QĐ-SXD  10/10/2016 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế và tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa Sở Xây dựng21/2016/QĐ-UBND  08/9/2016  Phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa99/QĐ-SXD  09/9/2016  Thu hồi giấy phép xây dựng số 210/SXD-KTQH ngày 30/10/2014 và Phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 120/GPXD-SXD ngày 20/10/2015 của Sở Xây dựng cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện xây dựng công trình thuộc dự án Tổ hợp khách sạn - Căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa2109/QĐ-UBND  27/07/2016  Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, giai đoạn 2016-2020
61/QĐ-SXD 20/6/2016 Thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 54/QĐ-SXD  18/5/2016  Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản của Sở Xây dựng Khánh Hòa07/2016/QĐ-UBND 06/5/2016 Bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa3610/QĐ-UBND 15/12/2015Công bổ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 
119/2015/NĐ-CP  13/11/2015 Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.1376/QĐ-BXD  30/11/2015 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
1373/QĐ-BXD  25/11/2015  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

2996/QĐ-UBND

 20/10/2015

 Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

2775/QĐ-UBND

05/10/2015

 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2369/QĐ-UBND

 28/8/2015

 Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa

2228/QĐ-UBND

 17/8/2015

 Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

05/2015/NQ-HĐND

08/7/2015

 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh và Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang.

06/2015/NQ-HĐND

08/7/2015

 Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1807/QĐ-UBND

 06/7/2015

 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1452/QĐ-UBND

05/6/2015

 Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/2015/QĐ-UBND

 06/5/2015

Về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà "Quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà"

1008/QĐ-UBND

21/4/2015

 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

620/QĐ-UBND

16/3/2015

 Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

01/NQ-HĐND

 16/03/2015

 Về việc thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái, thành phố Nha Trang - giai đoạn 2

109/QĐ-UBND 19/01/2015Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành01/2015/QĐ-UBND

09/01/2015 

 Phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

3690/QĐ-UBND

30/12/2014

 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

CÁC TIN KHÁC

    

Độ ẩm:
Sức gió:
Số người truy cập: 891948
Đang online: 25
Đại lý bếp từ chính hãng Chuyên Bán bếp điện từ giá rẻ