[ Ngày tạo: 16/07/2012 ]
Giám đốc: Ông Lê Văn Dẽ
SĐT: 0583.560.847
Email: lvde@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Trần Quang Bửu
SĐT: 0583.819.966
Email: tqbuu@khanhhoa.gov.vn


Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sơn
SĐT: 0583.815.195
Email: nvson.sxd@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Dũng
SĐT: 0583.812.777
Email: nmdung.sxd@khanhhoa.gov.vn

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Số người truy cập: 586867
Đang online: 27