[ Ngày tạo: 15/07/2012 ]
Giám đốc: Ông Lê Văn Dẽ

SĐT: 0583.560.847

Email: lvde@khanhhoa.gov.vnNhiệm vụ: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở để thực hiện chức năng tham mưu và giúp UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tại địa phương.

SĐT: 0583.819.966

Email: tqbuu@khanhhoa.gov.vn
Nhiệm vụ: Thay mặt Giám đốc Sở chủ trì giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi công tác (trừ các lĩnh vực tổ chức – cán bộ); Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh tế xây dựng; phòng Quản lý nhà & thị trường bất động sản, nhiệm vụ của các phòng được quy định tại Quyết định số 2685/QĐ-SXD ngày 02/10/2009 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, Công văn số 341/SXD-VP ngày 08/02/2010 của Giám đốc Sở về việc điều chỉnh một số nội dung về phân công nhiệm vụ cũa lãnh đạo Sở và nhiệm vụ các phòng ban.Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sơn

SĐT: 0583.815.195

Email: nvson.sxd@khanhhoa.gov.vnNhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo phòng Kỹ thuật Chất lượng công trình; phòng Vật liệu xây dựng, nhiệm vụ của các phòng được quy định tại Quyết định số 2685/QĐ-SXD ngày 02/10/2009 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, Công văn số 341/SXD-VP ngày 08/02/2010 của Giám đốc Sở về việc điều chỉnh một số nội dung về phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở và nhiệm vụ các phòng ban.Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Thọ

SĐT: 0583.812.777

Email: tvtho@khanhhoa.gov.vnNhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo phòng phòng Hạ tầng kỹ thuật; Thanh tra Sở, nhiệm vụ của các phòng được quy định tại Quyết định số 2685/QĐ-SXD ngày 02/10/2009 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, Công văn số 341/SXD-VP ngày 08/02/2010 của Giám đốc Sở về việc điều chỉnh một số nội dung về phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở và nhiệm vụ các phòng ban.

CÁC TIN KHÁC

    

Độ ẩm:
Sức gió:
Số người truy cập: 891935
Đang online: 14
Đại lý bếp từ chính hãng Chuyên Bán bếp điện từ giá rẻ